بهین افزار پویا

محل فعالیت: تهران

آدرس: پردیس- منطقه صنعتی خرمدشت- خیابان سیاه سنگ- دانش 9 - پلاک 95

تلفن: 76215928

تلفن همراه: 09121354951