فنی و مهندسی طرسام

محل فعالیت: تهران

آدرس: کرج-کمالشهر-خ سی متری صنعتکاران 

تلفن: 02634702217

تلفن همراه: 09121152417

وب سایت: tarsampack.com