مهندسی زیستی آروکو فرایندسازان شریف

محل فعالیت: البرز

آدرس: جاده ملارد- فردیس-سیمن دشت-کارآفرینان-دوم-غربی-۱۰

تلفن: 02636670244

تلفن همراه: 09122680994

وب سایت: arokobioeng.com