پایا ساخت و تولید میهن

محل فعالیت: تهران

آدرس: بزرگراه فتح- شادآباد- خیابان 17 شهریور- خیابان کسری- کسری اول 

تلفن: 66808355

تلفن همراه: 09121230294

وب سایت: payastm.com