شانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت مالی (بورس، بانک و بیمه)

محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران
29 May 2024 to 1 June 2024
13 June 2023 to 24 April 2024

در صورت تمایل جهت حضور به عنوان مشارکت کننده نمایشگاه صنعت مالی، با تکمیل فرم درخواست در این سامانه، ثبت نام شما انجام خواهد شد. لطفا در نظر داشته باشید، زمان ثبت نام تعیین کننده الویت جانمایی غرفه ها و قرارگیری در لیست مشارکت کنندگان قطعی نمایشگاه خواهد بود.

نمایشگاه بین المللی صنعت مالی (بورس، بانک و بیمه) با رویکرد ایجاد فضای جذاب برای مخاطبین و فعالین حوزه های مرتبط با صنعت مالی جهت آشنایی با آخرین دستاوردهای این صنعت و نیز تلاش در جهت افزایش دانش مالی عموم افراد جامعه؛ با نگاهی ویژه به گسترش روابط مالی بین المللی جهت رفع موانع موجود برای صادرکنندگان ایرانی، برگزار خواهد شد.

حضور منطقی سه ضلع اثرگذار بازارهای مالی شامل بازار پول، بازار بیمه و بازار سرمایه در کنار هم توانسته نمایشگاهی غنی و پر محتوا در ادوار گذشته آن بوجود آورد و زمینه های توسعه همکاری برای تامین مالی پروژه ها، افزایش دانش و بینش سرمایه گذاری فعالان اقتصادی را به ارمغان آورد.